За нас


Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ) е неправителствена организация, основана през 2007 г. като наследник на Черноморския регионален енергиен център (ЧРЕЦ), създаден през 1995 г. по инициатива на Европейската комисия и страните от Черноморския регион.

Организацията цели да продължи дейностите на ЧРЕЦ, насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. Освен в международни дейности, ЧИЕЦ участва активно и в решаването на въпроси от важно естество за българския енергиен сектор.

Партньори


   
 
 
 
 

Новини и събития


Документален филм на проекта MEDEAS

05.03.2019

MEDEAS създаде кратък документален филм за най-важните цели и резултати от проекта. Във филма са включени инте ...

Първото обучение по проекта QualitEE се проведе в Стара Загора

14.02.2019

При голям интерес премина първото обучение по проекта QualitEE  на тема „Гарантиране качеството на енерг ...

Публикувани са препоръки за бъдещи социални и хуманитарни изследвания в енергетиката

14.01.2019

Резултатите от социалните и хуманитарните изследвания (икономика, социология, психология и т.н.) в областта ...

Проекти


Smart strategies for the transition in coal intensive regions (TRACER)

Currently, 41 regions in 12 EU Member States are actively mining coal. This provides direct employment to about 185 000 people across the EU, with additional indirect jobs relying on coal producti ...

Съгласувани действия по отношение на европейската директива за енергийна ефективност (CA-EED II)

През пролетта на 2017 г. стартира нов проект „Съгласувани действия по отношение на европейската директива ...

Сертифициране качеството на енергийно-ефективните услуги за увеличаване на отговорните инвестиции в сградния сектор (QualitEE)

Пазарът на енергийно-ефективни услуги предлага многобройни възможности за изпълнение на п ...