За нас


Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ) е неправителствена организация, основана през 2007 г. като наследник на Черноморския регионален енергиен център (ЧРЕЦ), създаден през 1995 г. по инициатива на Европейската комисия и страните от Черноморския регион.

Организацията цели да продължи дейностите на ЧРЕЦ, насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. Освен в международни дейности, ЧИЕЦ участва активно и в решаването на въпроси от важно естество за българския енергиен сектор.

Партньори


   
 
 
 
 

Новини и събития


Семинар за енергийната ефективност в сградния сектор

24.03.2020

Семинар, озаглавен “Условия за постигане на мащаб – финансиране и осигуряване на качество на проекти ...

Бъдещето е възобновяемо и ефективно – представяне на уебсайта на REPLACE за устойчиво отопление и охлаждане

12.02.2020

Половината енергия в Европа се използва за отопление и охлаждане. А 80 милиона системи за отопление и ох ...

Пазарът на енергийно-ефективни услуги расте - сочи ново проучване в ЕС

11.12.2019

Наскоро бяха публикувани резултати от тазгодишното проучване на пазарите на енергийно-ефективни услуги, п ...

Проекти


Новият етикет за стимулиране енергийната ефективност на електроуредите (LABEL 2020)

Европейският енергиен етикет е важен инструмент за насърчаване на иновациите и развитието на пазара на енергийно-ефективни продукти

Ефективно, достъпно и чисто отопление и охлаждане за европейските потребители (REPLACE)

Мотивирането на потребителите да заменят неефективните уреди за отопление и охлаждане, които в Европа над ...

Умни стратегии за преход на регионите с интензивен въгледобив (TRACER)

Понастоящем в 41 района в 12 държави – членки на ЕС активно се добиват въглища. Това осигурява пряка заетос ...