За нас


Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ) е неправителствена организация, основана през 2007 г. като наследник на Черноморския регионален енергиен център (ЧРЕЦ), създаден през 1995 г. по инициатива на Европейската комисия и страните от Черноморския регион.

Организацията цели да продължи дейностите на ЧРЕЦ, насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. Освен в международни дейности, ЧИЕЦ участва активно и в решаването на въпроси от важно естество за българския енергиен сектор.

Партньори


   
 
 
 
 

Новини и събития


Обсъждане на възможностите за преход към чиста енергия в Старозагорския регион

07.07.2020

На 2-ри юли 2020 г. в Стара Загора се пр ...

Заповядайте на заключителната онлайн конференция / 17-19 юни

21.05.2020

Тема на конференцията: Развитие на пазара на висококачествени услуги за енергийна ефективност, г ...

Уебсайтът на LABEL2020 вече предоставя информация за новите енергийни етикети на европейските потребители и доставчици на електроуреди

16.04.2020

През м. юни 2019 г. бе даден старт на проекта LABEL2020 – една инициатива на 20 европейски организации, финансира ...

Проекти


Новият етикет за стимулиране енергийната ефективност на електроуредите (LABEL 2020)

Европейският енергиен етикет е важен инструмент за насърчаване на иновациите и развитието на пазара на енергийно-ефективни продукти

Ефективно, достъпно и чисто отопление и охлаждане за европейските потребители (REPLACE)

Мотивирането на потребителите да заменят неефективните уреди за отопление и охлаждане, които в Европа над ...

Умни стратегии за преход на регионите с интензивен въгледобив (TRACER)

Понастоящем в 41 района в 12 държави – членки на ЕС активно се добиват въглища. Това осигурява пряка заетос ...