За нас


Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ) е неправителствена организация, основана през 2007 г. като наследник на Черноморския регионален енергиен център (ЧРЕЦ), създаден през 1995 г. по инициатива на Европейската комисия и страните от Черноморския регион.

Организацията цели да продължи дейностите на ЧРЕЦ, насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. Освен в международни дейности, ЧИЕЦ участва активно и в решаването на въпроси от важно естество за българския енергиен сектор.

Партньори


   
 
 
 
 

Новини и събития


Калкулатор за сравняване на отоплителните системи

17.12.2021

С какво да замените течното гориво, газа или неефективната система за отопление? С помощта на калкулатора н ...

В ноемврийския брой на информационния бюлетин на DanuP-2-Gas ще намерите...

22.11.2021

В края на тази година приключва третият етап от изпълнението на проекта DanuP-2-Gas, който изследва възможности ...

XIV Национална конференция на АБЕА - "Интелигентни градове и региони в действие“

09.11.2021

На 29 и 30 ноември 2021 г. в зала Конгресен център, хотел Инфинити, Велинград, и онлайн през платформата ZOOM ще се ...

Проекти


Иновативна концепция за балансиране на енергийните системи в Дунавския регион чрез производство на газ от електроенергия и биомаса посредством специализирани хъбове (DanuP-2-Gas)

Дунавският регион притежава огромен потенциал за устойчиво производство и съхранение на енергия от възоб ...

Новият етикет за стимулиране енергийната ефективност на електроуредите (LABEL 2020)

Европейският енергиен етикет е важен инструмент за насърчаване на иновациите и развитието на пазара на енергийно-ефективни продукти

Ефективно, достъпно и чисто отопление и охлаждане за европейските потребители (REPLACE)

Мотивирането на потребителите да заменят неефективните уреди за отопление и охлаждане, които в Европа над ...