News


Въглищни региони в преход: да се изправим пред бурята

13 февруари 2023

Около 34 милиона души в Европейския съюз са принудени да намалят потреблението си на енергия, поради ниски доходи и недостъпни цени на енергийните източници. Освен това процесът на поетапно спиране на използването на въглища се очаква силно да засегне въглищните региони, като едно от най-сериозните последствия от това ще бъдете загубата на работни места във въглищния сектор. Това ще се отрази на местните пазари на труда и на общностите, които са най-уязвими от задълбочаване на енергийната бедност поради загуба на доходи.

Партньорите по проекта JUSTEM Елеонора Гайдарова и Георги Георгиев разсъждават върху необходимостта от гарантиране на справедливост и приобщаване към енергийния преход чрез осигуряване на справедливо разпределение, пълно признаване на правата, равнопоставено участие в процеса на вземане на решения и намаляване или компенсиране на бъдещи щети.

Статията можете да прочете тук (на английски език).